Πληροφορίες για τη Σύσταση Ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-06

2021-06

Ημερομηνία Έκδοσης:

11/02/2021

Ημερομηνία Αποστολής:
24/08/2021
Κατάσταση Σύστασης:
Ανοιχτή
Χαρακτηρισμός Απάντησης: Περιμένει Απάντηση
Αποδέκτης σύστασης:
Αερομεταφορέας Orange2Fly
Σχετικό Πόρισμα/Έκθεση:
E03/2021

Εισαγωγή Σύστασης:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

Κύριο Κείμενο Σύστασης:

Έμφαση, κατά τη διάρκεια της αρχικής, επαναλαμβανόμενης, εκπαίδευσης εδάφους και πτήσεων, στα ακόλουθα σημεία πριν την ανάληψη υπεύθυνων καθηκόντων. Και μετά στενή παρακολούθηση μέσω του προγράμματος παρακολούθησης πτήσεων FDM των ελέγχων πτήσης και ελέγχων στον προσομοιωτή:

– CRM
– Ανθρώπινος παράγοντας
– Επικοινωνία πληρώματος σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
– Συνεργασία πληρώματος
– Ηγετικές και Διαχειρίστηκες δεξιότητες
– Η σημασία εκφώνησης του FMA σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
– Παράγοντες που συμβάλλουν στην απώλεια της επίγνωσης της κατάστασης
– Λήψη αποφάσεων
– Περιπτώσεις απώλειας στήριξης σε χαμηλό ύψος
– Αποφάσεις για επανακύκλωση και ενέργειες σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)