ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39/ 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39/ 2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Τ0Υ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.). Η 39η /2024 συνεδρίαση του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39/ 2024.